بنیامین شاپ > اسپانسر

افقـی روشن در پهنه آسمـان پرفــروغ سوارکاری

لــوازم سـوارکـاری «بنیامین» حـامی بزرگ

مسابقـات پرش با اسـب قهرمانی استان تهـران


پیکارهای پرش با اسب قهرمانی نونهالان، نوجوانان، جوانان، مالکین و بزرگسالان استان تهران در باشگاه بام به واسطه حمایت و پشتیبانی مالی (فروشگاه لوازم سوارکاری بنیامین) با شکوهتر و پورشورتر از گذشته برگزار شد. در این دوره از مسابقات، حضور پرقدرت سوارکاران و حمایت پرتوان «فروشگاه لوازم سوارکاری بنیامین» ارزش مسابقات را دو چندان کرد. آنچه در این رویداد بسیار چشمگیر بود، شور و شوق آینده سازان ایران عزیز از حمایت مالی و معنوی فروشگاه لوازم سوارکاری بنیامین بود تا نونهالان، نوجوانان و جوانان کشورمان در عرصه مسابقات استان تهران با بلندپروازی در میدان بدرخشند و چون خورشید پرفروغ باشند.

با این اوصاف، در این رویداد سوارکاری، حضور ارزنده «فروشگاه لوازم سوارکاری بنیامین» با مدیریت بنیامین ناحی بارقه ای از امید در دلها به وجود آورد تا هیئت سوارکاری استان تهران با کادری فعال و پرتوان در راستای حمایت ورزشکاران و سوارکاران گامی فراتر از انتظار برای بالندگی آینده سازان بردارد.

اسپانسر - بنیامین شاپ
اسپانسر - بنیامین شاپ
اسپانسر - بنیامین شاپ

بدون شک، حضور فروشگاه لوازم سوارکاری بنیامین با جوایز نقدی ارزشمند موجب شد تا سوارکاران بدون دغدغه و با امیدواری بیشتر به کسب جوایز ارزنده، بر فراز میدان بلند پروازی نمایند. ما بر این باور هستیم که استمرار حضور شایسته و ارزشمند فروشگاه لوازم سوارکاری بنیامین در ورزش بخصوص سوارکاری می تواند اثرات مثبت در ارتقای کیفی مسابقات سوارکاری استان تهران و ایران داشته باشد و امیدواریم این ارتباط تنگاتنگ در رویدادهای ارزشمند پیش روی تداوم مطلوب تر و شایسته تر داشته باشد و نام «فروشگاه لوازم سوارکاری بنیامین» چون خورشیدی پرفروغ در ورزش سوارکاری تهران و ایران ماندگار بماند.

در خاتمه جا دارد از حسن نیت «بنیامین ناحی و رضا نبی» مدیران فروشگاه لوازم سوارکاری بنیامین قدردانی و تشکر شود. در همین ارتباط، هیئت سوارکاری استان تهران به پاس این مشارکت ارزنده دو قاب ارزنده توسط جناب آقای دکتر مسعود خلیلی (ریاست فدراسیون سوارکاری ایران) و جناب آقای دکتر علی کریمی (ریاست هیئت سوارکاری استان تهران) به آقایان بنیامین ناحی (مدیریت فروشگاه) و رضا نبی (مدیریت فروشگاه) اهدا کرد تا در ارتباط با تداوم پیوندها و محیطی آکنده از دوستی ها و خاطرات خوش گامی باشکوه تر برداشته شود.

اسپانسر - بنیامین شاپ
اسپانسر - بنیامین شاپ